home  

srpski    english

 


Svesni činjenice da uspeh kompanije leži u ljudima, Delta Holding veliku pažnju poklanja izboru kvalitetnih kadrova i njihovom kasnijem praktičnom i teorijskom usavršavanju kroz organizovani sistem treninga.

Delta Holding prepoznaćete kao mesto gde ćete moći da razvijete svoje talente i usmerite ih na rezultat.


Naša kompanija pruža svima jednake mogućnosti, primenjujući politiku zabrane svakog oblika diskriminacije. O Vašem angažmanu odlučivaće se na osnovu veština i kvalifikacija koje imate, a nagrađivanje i napredovanje biće bazirano na rezultatima koje u poslu postižete.


Razgranat i složen sistem podrazumeva dobru organizaciju, definisane odgovornosti, savesnost, ozbiljnost i poštovanje kompanijskih pravila. Otkrićete da je Delta Holding dinamična radna sredina u kojoj svoju punu afirmaciju doživljavaju ambiciozni, energični ljudi koji postižu uspeh uz poštovanje poslovnih standarda i primenu etičkih principa u radu.


Delta Holding neguje atmosferu timskog rada, međusobnog poštovanja i uvažavanja. Naša praksa je mnogo puta potvrdila da je pozitivna energija u timu od presudnog značaja za uspešnu realizaciju poslovnih zadataka. Iz tih razloga dajemo priliku otvorenim, fleksibilnim, timski orijentisanim osobama spremnim da individualne interese prilagode interesima kolektiva. Afirmacijom timskog duha ne ugrožavamo indidvidualnost pojedinca jer znamo da se samo samo sinergijom individualnih kvaliteta postiže kvalitet sistema u celini.

Ako navedene vrednosti prepoznajete kao svoje, nalazite se na pravom mestu!

Pridružite nam se i naći ćete se među kolegama koji imaju mnogo toga zajedničkog: entuzijazam, preduzimljivost, veru u uspeh, poverenje u sopstveni tim, upornost, postavljanje ambicioznih ciljeva... U Delta Holdingu ostvarićete karijieru kakvu ste zamislili!


 

 

 

Tehnička realizacija: DELTA M Informacione Tehnologije
Prikazani podaci su iz baze koju održava Sektor za ljudske resurse DELTA Holding (mail: hr@deltaholding.rs)
.