Otvorene pozicije.

Zbog toga što gradimo nove kompanije (naš slogan glasi: Creating Business), neprekidno jačamo svoj tim. Ukoliko se prepoznaješ u našim vrednostima, imaš volju i ambiciju da nas učiniš boljom kompanijom - ne moraš da kucaš, naša vrata su ti otvorena.

Posao

Lokacija: Beograd

Zadaci:

·        Izrađuje i odgovoran je za izradu svih pravnih akata iz oblati radnog prava

·        Ima savetodavnu ulogu pri primeni zakonskih propisa u oblasti zaštite podatka o ličnosti i drugih radnopravnih pitanja

·        Sarađuje sa državnim i drugim nadležnim organima, advokatskim kancelarijama, zaposlenima i sindikatima

·        Predlaže i sprovodi unapređenje procesa i dokumentacije iz oblasti radnog prava

·        Prati i primenjuje zakonsku regulativu u domenu svog delokruga rada

·        Odgovoran je za ispravnost i ažurno vođenje dokumentacije


Uslovi:

·        VSS (Pravni fakultet)

·        Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, u oblasti radnog prava

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.  

Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Radno vreme: puno radno vreme
Konkurs traje do: 13.05.2024.

Opis posla
 • Lokacije: Srbija
 • Sistemi: S/4HANA, SAP ECC 6.0
 • Odgovornosti:
  • Dizajn i implementacija prilagođenih softverskih rešenja
  • Prilagođavanje i proširenje standardnog SAP softvera
  • Podrška i vođenje tehničkih radionica i obuka
  • Prilagođavanje postojećih metoda za rešavanje umereno složenih problema 

 • Iskustvo: 5+ godina u ABAP programiranju
 • Tehničke veštine:
  • RICEFW komponente
  • Data Dictionary objekti, ALV izveštaji
  • RFC, BAPI, funkcijski moduli, BADI, Enhancement-i
  • iDoc, web servisi, BDC programiranje
  • SAPScripts, Smartforms, PDF obrasci
 • Objektno orijentisani ABAP:
  • Enkapsulacija, polimorfizam, nasleđivanje, apstrakcija
  • Korišćenje klasa, atributa, metoda, događaja
  • Optimizacija performansi:
  • SQL Trace, Buffer Trace, SQL Monitor
  • Runtime Analysis, Code Inspector, SAP Query, Debugger
 • Paralelna obrada: Implementacija i optimizacija
 • Dokumentacija: Pisana tehnička dokumentacija i vodiči
 • Interakcija: Sposobnost komunikacije sa poslovnim konsultantima
 • Prednosti:
  • Poznavanje SAP modula (SD, FICO, PP, QM, MM)
  • Poznavanje SAP HANA, ODATA, JavaScript, SAPUI5, Fiori, SAP BTP-IS, RPA, ABAP Cloud
 • Jezici:
  • Engleski (obavezan)
  • Nemački (prednost)


Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti


Radno vreme: puno radno vreme
Rad u smenama: prva smena
Selekcija se radi: uživo
Konkurs traje do: 10.07.2024.

Lokacija: Beograd

Ključna zaduženja

·         Instalacija, konfigurisanje i razvoj on-premises/cloud sistema zasnovanih na Microsoft tehnologijama,

·         Dizajniranje i unapređivanje servisa uključujući bezbednosne aspekte i visoku dostupnost,

·         Proaktivno istraživanje na temu sigurnosti serverske i klijentske infrastrukture, uključujući primenu redovnih sigurnosnih ispravki.

 

Neophodno je:

 

·         Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

·         Relevantno iskustvo u radu sa:

o   Napredno poznavanje koncepata storage, virtuelne i bekap arhitekture

o   VMWare iskustvo u administraciji clustera i SRM okruženja za DR

o   Active Directory/Azure AD – iskustvo u multi-site okruženju sa 100+ servera

o   Office 365/Azure Services –  administracija multi-tenant okruženja

o   Iskustvo u enterprise backup rešenjima

·         Znanje engleskog jezika


·         Serifikati MCTS/MCITP

·         DevOps iskustvo

·         Relevantno iskustvo u radu sa:

o   Intune MDM/System Center Configuration Manager – deploy aplikacija, workstation/mobile phone and server endpoint management, OS deployment,

o   Exchange Online/On-premises – održavanje hybrid postavke mail sistema,

o   Microsoft RDS/Citrix XenApp – deploy aplikacija, održavanje i ažuriranje farme servera,

o   Experience with Microsoft Azure Cloud

o   Powershell scripting

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

 


Radno vreme: puno radno vreme
Rad u smenama: prva smena
Selekcija se radi: uživo

Lokacija: Stara Pazova

Zadaci:
 • Organizuje i zadužen je za prijem i otpremu robe
 • Koordinira i pruža podršku pri utovaru, istovaru i komisioniranju robe
 • Odgovoran je za materijalno stanje i kvalitet uskladištene robe
 • Zadužen je za ažurno vođenje i ispravnost dokumentacije
 • Odgovoran je za higijenu radnog prostora i opreme

Uslovi:
 • KV, SSS (trgovačkog, mašinskog ili srodnog usmerenja)
 • Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Poželjno poznavanje rada u SAP-u

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Lokacija: Čelarevo

Zadaci:
 • Prevozi, utovaruje i istovaruje robu viljuškarom
 • Održava higijenu i vodi računa o ispravnosti i pravovremenom servisiranju viljuškara
 • Odgovoran je za primenu svih usvojenih standarda i procedura
 • Obavezan je da se pridržava mera zaštite na radu i zaštite od požara

Uslovi:
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Spremnost na rad u smenama
 • Poželjno posedovanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti upravljanja viljuškarom

Nudimo:
 • Organizovan prevoz iz Novog Sada, Bačke Palanke i Bača
 • Mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Lokacija: Stara Pazova, Vladimirovac, Banatsko Veliko Selo

Zadaci:
 • Nadzor nad životinjama
 • Pomoć pri veterinarskim aktivnostima
 • Održavanje higijene objekata
 • Rukovanje opremom na farmi

Nudimo:
 • Redovnu zaradu uz mogućnost dobijanja bonusa

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 


Zadaci:
 • Dijagnostifikovanje kvarova na vozilima
 • Obavlja servisiranje i popravku vozila
 • Učestvuje u testiranju ispravnosti vozila
 • Učestvuje u kontroli ispravnosti sredstava za rad u servisu 

Uslovi:
 • SSS (mašinske struke)
 • Poželjno radno iskustvo
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno
niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost,
nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u
različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.


Zadaci:
 • Pere, polira i voskira vozila
 • Odgovoran je za dekonzervaciju vozila
 • Održava i odgovoran je za hiigijenu radnog prostora i opreme 

Uslovi:
 • SSS stručna sprema (KV; VKV)
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim pozicijama
 • Vozačka dozvola B kategorije 

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.


Zadaci:
 • Dijagnostifikovanje kvarova na vozilima
 • Obavlja servisiranje i popravku vozila
 • Učestvuje u testiranju ispravnosti vozila
 • Učestvuje u kontroli ispravnosti sredstava za rad u servisu

Uslovi:
 • SSS (mašinske struke)
 • Poželjno radno iskustvo na istim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 


Zadaci:
 • Pere, polira i voskira vozila
 • Odgovoran je za dekonzervaciju vozila
 • Održava i odgovoran je za hiigijenu radnog prostora i opreme

Uslovi:
 • SSS stručna sprema(KV; VKV)
 • Vozačka dozvola B kategorije 

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 


Zadaci:
 • Dijagnostifikovanje kvarova
 • Električarski radovi na vozilima

Uslovi:
 • SSS (mašinske struke)
 • Poželjno radno iskustvo
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje engleskog jezika

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 


Lokacija: Niš

Zadaci:
 • Zadužen/a je za rad svih digitalnih kanala komunikacije 

 • Učestvuje u pisanju PR i native tekstova 

 • Učestvuje u sprovođenju BTL i ATL marketing aktivnosti  

 • Pruža podršku u izradi periodičnih i godišnjih marketing planova 

 • Sarađuje sa drugim sektorima u cilju ostvarivanja poslovnog i marketing plana  

 • Koordinira i sarađuje sa marketinškim i drugim eksternim agencijama 

 • Kreira i prati kampanje digitalnog marketinga na društvenim mrežama  

 • Učestvuje u organizaciji događaja i promocija 

 • Prati trendove iz oblasti digitalne komunikacije i marketinških trendova 

 • Predlaže i implementira ideje za unapređenje marketing procesa  


Uslovi:
 • VII stepen stručne spreme iz oblasti marketinga, ekonomije ili srodnih oblasti 

 • Minimum 2 godine iskustva na istoj ili sličnoj poziciji 

 • Dobro poznavanje društvenih mreža  

 • Visok nivo znanja engleskog jezika  

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. 

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo. 

Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Radno vreme: puno radno vreme
Rad u smenama: prva smena
Selekcija se radi: uživo
Konkurs traje do: 06.06.2024.

Lokacija: Beograd

Zadaci:

·         Izrađuje izlazna finansijska dokumenta

·         Kontroliše i unosi ulazna finansijska dokumenta

·         Kontroliše i usaglašava obaveze i potraživanja

·         Evidentira, prati i kontroliše ugovorene obaveze i finansijsku dokumentaciju

·         Pripema i najavljuje dinarske i devizne naloge za plaćanje

·         Izrađuje kompenzacije i asignacije

·         Odgovoran je za ispravnost i ažurno vođenje dokumentacije


·         Minimum SSS

·         Minimum godinu dana radnog iskustva na istim poslovima

·         MS Office

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Radno vreme: puno radno vreme
Rad u smenama: prva smena
Selekcija se radi: uživo
Konkurs traje do: 01.08.2024.

Lokacija: Beograd

Opis:
 • Rukuje i odgovara za rad mašina i uređaja
 • Odgovaran je za pravilan rad linije za proizvodnju
 • Odgovoran je za kvantitet i kvalitet upakovane gotove robe na mašini za pakovanje
 • Dosledno sprovodi utvrđeni tehnološki postupak i recepturu
 • Održava i odgovoran je za higijenu radnog prostora i opreme

Uslovi:
 • Minimum III stepen stručne spreme, mašinske ili tehničke struke
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Lokacija: Beograd

Zadaci:
 • Odgovara za ispravno i tačno pakovanje robe
 • Odgovara za ispravno deklarisanje robe
 • Rukuje poluautomatskim mašinama za pakovanje
 • Prati ispravnost pakovanja proizvoda
 • Održava higijenu radnog prostora i opreme

Uslovi:
 • Minimum III stepen stručne spreme
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Lokacija: Beograd/Nova Pazova

Ključni zadaci:
 • Priprema robe prema zahtevu klijenta
 • Pozicioniranje odvojene robe u otpremnoj zoni
 • Vršenje utovara, istovara i grupisanja robe/ambalaže
 • Odgovaranje za kvantite i kvalitet uskladištene robe
 • Vođenje brige o higijeni magacina i manipulativnog prostora van magacina 

Uslovi:
 • Minimum III stepen stručne spreme
 • Odgovornost i pedantnost u radu
 • Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Od nas možete očekivati:
 • Odlične radne uslove
 • Razvijen timski duh i pozitivnu radnu atmosferu
 • Mogućnost napredovanja u jednoj od najperspektivnijih logističkih kompanija
 • Stimulativne bonus šeme
 • Organizovan prevoz

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Lokacija: Beograd/Nova Pazova

Ključni zadaci:
 • Kontrola komisionirane robe na osnovu prateće dokumentacije
 • Grupisanje robe za otpremu po kupcu i grupama artikala i njeno pozicioniranje prema ruta
  planovima
 • Rad na otklanjanju dnevnih neusaglašenosti procesa
 • Redovno sprovođenje i poboljšanje sistema kvaliteta u skladu sa definisanim ciljevima
 • Vođenje brige o higijeni magacina i manipulativnog prostora van magacina

Uslovi:
 • Minimum III stepen stručne spreme
 • Izražena odgovornost, pedantnost i usmerenost na detalje
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Od nas možete očekivati:
 • Razvijen timski duh i pozitivnu radnu atmosferu
 • Mogućnost napredovanja u jednoj od najperspektivnijih logističkih kompanija
 • Stimulativne bonus šeme
 • Organizovan prevoz

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Radno vreme: puno radno vreme

Lokacija: Beograd/Nova Pazova

Ključni zadaci:
 • Upravljanje skladišnom mehanizacijom i obavljanje internog transporta robe
 • Utovar, prijem, skladištenje i izlaz robe po ustaljenim procedurama
 • Vođenje računa o dokumentaciji koja prati robu
 • Vođenje računa o higijeni, ispravnosti i pravovremenom servisiranju viljuškara
 • Pridržavanje mera zaštite na radu i zaštite od požara 

Uslovi:
 • Minimum III stepen stručne spreme
 • Posedovanje sertifikata za upravljanje viljuškarom
 • Minimum 3 meseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Izražena odgovornost i preciznost u radu

Od nas možete očekivati:
 • Odlične radne uslove
 • Razvijen timski duh i pozitivnu radnu atmosferu
 • Mogućnost napredovanja u jednoj od najperspektivnijih logističkih kompanija
 • Stimulativne bonus šeme
 • Organizovan prevoz

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Radno vreme: puno radno vreme

Lokacija: Beograd

Zadatci
 • Obavlja poslove prodaje proizvoda ključnim kupcima
 • Prezentacija kompletnog asortimana proizvoda
 • Priprema i kontrola trebovanja od strane kupca
 • Obilazak prodajnih objekata i kontrola dogovorenih pozicija robe, lagera i isteka roka
 • Pozicioniranje proizvoda i reklamnog materijala u prodajnim objektima sa ciljem unapređenja prodaje

Uslovi
 • SSS
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • MS Office
 • Vozačka dozvola B kategorije 

Radno vreme: puno radno vreme
Rad u smenama: prva smena
Selekcija se radi: uživo
Konkurs traje do: 31.07.2024.

Lokacija: Beograd

Opis posla:
 • Rukovodi i odgovoran je za tehničko održavanje u Kongresnom centru
 • Odgovoran je za nabavku materijala, alata, rezervnih delova i opreme za nesmetan rad tehničkog održavanja, redovno prati i analizira stanje zaliha održavanja
 • Organizuje, koordinira i prati tehničko održavanje internih i eksternih izvršioca na poslovima tehničkog održavanja
 • Radi sa nadležnim inspekcijskim i kontrolnim organima
 • Odgovoran je za primenu svih usvojenih standarda i procedura
 • Odgovoran je za ispravnost i ažurno vođenje dokumentacije, izrađuje izveštaje
 • Izrađuje obračune režijskih troškova zakupaca
 • Učestvuje u projekciji budžeta
 • Odgovoran za rezultate rada u svom timu
 • U radu i disciplini je dužan da se pridržava propisa, opštih akata, uputstava i standarda

Uslovi:
 • Neophodno VS ili VSS (profil- mašinstvo ili elektortehnika)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima
 • Engleski jezik
 • MS Office paket

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, neurodiverzitet, invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orjentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Radno vreme: puno radno vreme
Selekcija se radi: uživo

Kao SAP ABAP programer, bićete član našeg tima za razvoj i inovacije usmerenog na razvoj aplikacija, automatizaciju, integraciju i inteligentne tehnologije.
Opis posla
 • Rad na projektima u Nemačkoj, Srbiji i Hrvatskoj
 • Dizajn, specifikacija i implementacija prilagođenih softverskih rešenja baziranih na najnovijim SAP tehnologijama
 • Projektna okruženja: S/4HANA i SAP ECC 6.0
 • Prilagođavanje i proširenje standardnog softvera u S/4HANA i SAP ECC 6.0
 • Podrška i vođenje tehničkih radionica, obuka za klijente i zaposlene. Prilagođavanje postojećih metoda i postupaka kako bi se kreirale moguće alternativne opcije za rešavanje umereno složenih problema 

Uslovi
 • 5+ godina profesionalnog iskustva u ABAP programskom jeziku
 • Iskustvo u razvoju RICEFW komponenti, Data Dictionary objekata, ALV izveštaja, RFC, BAPI, razvoju funkcijskih modula, BADI, Enhancement-a i korisničkih izlaza, iDoc, web servisi, BDC programiranje, SAPScripts/Smartforms/PDF obrazaca
 • Iskustvo u objektno orijentisanom ABAP (OOABAP) programiranju, kao što su enkapsulacija, polimorfizam, nasleđivanje i apstrakcija korišćenjem klasa, atributa, metoda i događaja
 • Iskustvo u korišćenju različitih alata za optimizaciju performansi/upita kao što su SQL Trace, Buffer Trace, SQL Monitor, Runtime Analysis, Code Inspector, SAP Query i Debugger
 • Iskustvo u implementaciji paralelne obrade, pozadinskom izvršavanju FM-ova za bolje performanse
 • Iskustvo u pisanju tehničke dokumentacije (funkcionalna specifikacija, tehnička specifikacija, jedinični testni slučajevi i integracijski testni slučajevi) 
 • Sposobnost direktne interakcije s poslovnim ili funkcionalnim konsultantima kako bi se prikupljali i finalizovali zahtevi
 • Prednost je poznavanje SAP modula kao što su SD, FICO, PP, QM i MM
 • Prednost je poznavanje SAP HANA, ODATA, JavaScripta, SAPUI5, Fiori, SAP BTP-IS, RPA ili ABAP Cloud programskog modela (DODATO: Iskustvo u radu sa cloud tehnologijama je veliki plus).
 • Poželjno je dobro poznavanje engleskog jezika, budući da mnogi naši klijenti, kao i mi sami, radimo u inostranstvu (nemački je dodatni plus)

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti


Radno vreme: puno radno vreme
Rad u smenama: prva smena
Selekcija se radi: uživo
Konkurs traje do: 10.07.2024.

Prijavi se.

Ukoliko se ne pronalaziš ni u jednoj od trenutno otvorenih pozicija, a želiš da budeš deo sistema Delta Holdinga, pošalji nam svoju biografiju!

Kompanije članice.

Delta Holding image

Delta Holding

Delta Holding su ljudi koji grade nove kompanije. Već 30 godina uspešno posluju u oblasti agrara, nekretnina, distribucije, hotelijerstva, novih tehnologija. Ključ uspeha su baš ljudi, njihovo znanje, zadovoljstvo i motivacija. Osim Srbije, poslovne planove usmeravaju na internacionalno tržište.

Saznaj više
Delta Agrar image

Delta Agrar

Delta Agrar su ljudi koji vole zemlju. Bave se ratarstvom, proizvodnjom voća i povrća, stočarstvom, agrotrgovinom i dristribucijom semena, pesticida i mehanizacije, a u okviru kompanije posluje i fabrika stočne hrane Delta Feed. Lideri su u agro biznisu u zemlji i regionu. Timovi su raznoliki i zapošljavaju: poljoprivredne inženjere, tehnologe voćarstva, finansijere, veterinare i veterinarske tehničare, viljuškariste i berače...

Saznaj više
Yuhor image

Yuhor

Yuhor su ljudi posvećeni dobrom ukusu. Jedna su od vodećih kompanija u oblasti mesne industrije u Srbiji, sa najdužom tradicijom poslovanja još od 1902. U sastavu Yuhora su fabrika mesa i mesnih prerađevina koja se nalazi u Jagodini, kao i maloprodajni lanac Yuhor Dućana koji broji 57 objekata u 34 grada širom Srbije.

Saznaj više
Delta Real Estate image

Delta Real Estate

Delta Real Estate su ljudi koji grade budućnost kroz najsavremenije objekte. Jedna je od vodećih regionalnih kompanija u oblasti nekretnina, koja se bavi strateškim planiranjem i razvojem projekata, projektnim upravljanjem i upravljanjem izgradnjom i nekretninama. Portfolio uključuje šoping-molove, retail parkove, hotele, maloprodajne, kancelarijske i stambene prostore u Srbiji i regionu, kao i logističke centre, salone automobila, zadužbine i kongresni Sava centar.

Saznaj više
Delta DMD image

Delta DMD

Delta DMD su ljudi koji nude izvrsnu distribuciju najrazličitijih roba. Uz svoju logističku kompaniju DTS, objedinjuju usluge distribucije, skladištenja i logistike. Svojim kupcima nude usluge prodaje, brend menadžmenta, marketinga, distribucije i merčendajzinga. U portfoliju kompanije su brendovi svetski poznatih kompanija: Ferrero (Kinder, Rafaello, Nutella, Ferrero Rocher), Diageo (Baileys, Johnnie Walker, Smirnoff), SC Johnson (Autan, Glade, Raid), Beiersdorf (Nivea), Glaxo Smith Kline (Sensodyne, Parodontax, Corega) kao i poznati regionalni brendovi Tikveš, Violeta i Fun&Fit.

Saznaj više
Delta Transportni Sistem image

Delta Transportni Sistem

Delta Transportni Sistem - DTS su ljudi koji stvaraju logistiku budućnosti. Kompanija je specijalizovana za pružanje širokog spektra logističkih usluga, a trenutno posluje iz pet država regiona: Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Pruža usluge domaćeg i međunarodnog drumskog transporta, avio, kontejnerskog, železničkog i zbirnog transporta, skladištenja robe, špedicije i carinjenja, kao i 4PL (Fourth party logistics provider) uslugu. Kao 4PL provajder, osim što upravlja, DTS i osmišljava čitav logistički lanac, prati isporuke u realnom vremenu i integrisano upravlja zalihama robe i stanjem u skladištu.

Saznaj više
Delta Auto image

Delta Auto

Delta Auto su ljudi koji se okružuju izuzetnim, ambicioznim i posvećenim timskim igračima, onima koji su okrenuti sopstvenom, i unapređenju društva i okruženja u kom živimo. U okviru kompanije posluju Delta Motors - ekskluzivni uvoznik, distributer i serviser vozila BMW i MINI za Srbiju i Crnu Goru, i motocikala BMW Motorrad programa za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju i Delta Automoto - generalni zastupnik automobila i motocikala Honda za Srbiju i Crnu Goru i generalni zastupnik brenda Enduro i street motocikala KTM za tržište Srbije. Osim toga kompanija se bavi prodajom sertifikovnih korišćenih vozila, ima ovlašćeni servis za BMW i MINI vozila.

Saznaj više
Delta Pak image

Delta Pak

Delta Pak su ljudi koji čuvaju životnu sredinu. Organizuju uspostavljanje sistema upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa principima zaštite životne sredine, međunarodnim standardima i važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji. Izlaze na teren i rešavaju probleme na lokacijama klijenata, daju stručne savete i daju preporuke u vezi sa upravljanjem otpadom, vode evidenciju o količinama i izveštavaju nacionalne službe.

Saznaj više
Danubius image

Danubius

Danubius su ljudi koji impresioniraju tradicijom i nadaleko poznatim kvalitetom mlinskih proizvoda i testenina. U fabrici sa tradicijom dužom od 100 godina, bave se proizvodnjom i distribucijom žitarica, brašna i testenina. Sedište fabrike je u Novom Sadu, a u okviru nje posluje moderan mlin sa kompjuterskim vođenjem koji dnevno proizvede 300 t najkvalitetnijeg brašna, silos kapaciteta 65.000 t, i fabrika testenina godišnjeg kapaciteta 14.350 t.

Saznaj više
The Fun&Fit Company image

The Fun&Fit Company

The Fun&Fit Company su ljudi koji znaju da nije teško biti fit i uvek imaju rešenje! Grade i održavaju dugoročne odnose s klijentima i potrošačima nudeći im visokokvalitetne proizvode. Bave se proizvodnjom i pakovanjem cerealija, osnovnih životnih namirnica, suvog voća i zdravih grickalica. Portfolio čine tri poznata brenda: Fun&Fit, Jumbo i ABC; a kompanija pakuje za privatne robne marke.

Saznaj više
Resity Technologies image

Resity Technologies

Resity Technologies su ljudi koji poseduju stručnost kojoj možete verovati. Oni su SAP konsultantski centar čiji je glavni fokus pružanje usluga kupcima i partnerima u realizaciji projekata, uz angažovanje visokokvalifikovanih SAP stručnjaka. Resity Technologies posluje u Srbiji i u Hrvatskoj, pod nazivom Spectrum Solutions.

Saznaj više
Ananas image

Ananas

Ananas su ljudi koji donose promene i isprobavaju nova rešenja. Deo su e-commerce startapa pokrenutog sa misijom da povezuje kupce i trgovce na pouzdanoj regionalnoj platformi za onlajn kupovinu. Ananasovci koriste najsavremenije tehnologije i konstantno uvode inovacije kako bi onlajn kupovinu učinili jednostavnom, lakom i dostupnom uvek i svuda.

Saznaj više
Mioni image

Mioni

Mioni su ljudi koji vas približavaju netaknutoj prirodi. Deo su fabrike za flaširanje prirodne mineralne izvorske vode u selu Ključ, u podnožju planine Maljen. Rade na pet proizvodnih linija za punjenje negazirane i gazirane vode i gaziranih osvežavajućih bezalkoholnih pića, pune vodu pod svojim brendom Aqua Gala i uslužno pune vode i sokove za trgovačke robne marke.

Saznaj više
Dunavka image

Dunavka

Dunavka su ljudi koji su tradiciji dodali snagu savremenih tehnologija. Nalaze se u Velikom Gradištu i osnovna delatnost im je prerada suncokreta i soje. Proizvodi koji se dobijaju su sirova ulja i sačme. Kontinuirano rade na širenju mreže dobavljača za merkantilni suncokret i soju, sirovine neophodne u procesu proizvodnje, sa pravnim licima i sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.